טריפ של אמת - Power To The People‏‏
  www.shabtay-av.co.il
זעקת השכמה Shabtay Av
יום א', טז’ בניסן תשע”ט
    חינוך ביתי  |  כתות וכישוף  |  סוכני כאוס  |  פרוייקט חמיש  |  פשעי ממסד  |  בריאות וחיסונים  |  מאמרים  |  NWO  |  קנביס רפואי  |  מוזיקה  
משפט אמבש-איך הגשנו בקשה למשפט חוזר חודשיים וחצי לאחר שבית משפט עליון דחה את הערעור על ההרשעה וגזר הדין?- מאת עורך דין נקר
פורסם: 06:34 (18/08/18) Shabtay Av
פורסם בפייסבוק של
עורך דין יוסי נקר
18.08.18
.....


לפעמים קורים ניסים, או שלפעמים אלוהים מנסה לתקן את הרוע.

אנסה להסביר במגבלות איך הגשנו ביום רביעי האחרון בקשה למשפט חוזר, חודשיים וחצי לאחר שבית המשפט העליון שלח את ד.א ל- 26 שנים לכלא.

האם הדבר אפשרי? איזה ראיות חדשות היו לנו כדי להגיש בקשה למשפט חוזר?

נחזור להתחלה שהיא הסוף שהיא אולי התחלה.

ד.א. הורשע על סמך עדותה של בת זוגו החמישית ה'. לד.א. היתה בת מ- ה'.
מיד עם מעצרו של ד.א וה'. נלקחה הבת לרשויות הרווחה.
מתחילת חקירתה של ה' במשטרה טורחים החוקרים לילך ואשר ליזמי לאיים על ה' שאם לא תשתף פעולה איתם היא לא תראה את בתה.
.....

בטרם נראה את התהליך למתן התמורה מצד המדינה לקבלת עדותה השקרית של ה' נזכיר כי בחקירותיה הראשוניות במשטרה עמדה ה' על גרסתה השוללת מעשי אלימות וכל עבירה פלילית שביצעה וכן שללה בחקירותיה הראשונות ביצוע עבירות ע"י ד.א.

בתמונות להלן נביא מתוך הבקשה למשפט חוזר אודות הלחץ העצום שהפעילו החוקרים על ה'. הלחץ עשה את שלו ה' הבינה במשטרה שהיא חייבת לשנות גרסה ולהעיד נגד ד.א, בהתאם להבטחות שניתנו לה, לקבל את בתה.

זו עסקת עד מדינה קלאסית. יש הנחיות בחוק וכן הנחיות של היועץ המשפטי לממשלה בקשר לעסקת עד מדינה

סעיף 54א(א) לפקודת הראיות [נוסח משולב] התשל"א-1971) להלן: הפקודה) קובע את הגדרתו של עד מדינה: "שותף לאותה עבירה המעיד מטעם התביעה לאחר שניתנה או שהובטחה לו טובת הנאה".

הנחיות היועץ המשפטי לממשלה מיום 30.8.05 הנחיה מס' (50.031) 4.2201 מתייחסות לעד מדינה. שם נאמר כי הפיכתו של עבריין לעד מדינה תהיה רק במקרים בהם יש להעדיף למען טובת הציבור הבאתו לדין של עבריין אחר - פעולה שהתביעה תתקשה לעשותה בלא שימוש בעד מדינה.

היועמ"ש הנחה כי ככלל, יש לשאוף לכך שהסכם עד מדינה ייחתם אך ורק לאחר שרשויות אכיפת החוק מיצו את כל אפיקי החקירה האחרים.

היועץ המשפטי לממשלה קבע כי כטובת הנאה, תחשבנה בין השאר ההבטחות, ההתחייבויות והתמורות הבאות:

(א) הבטחה שלא להעמיד לדין בגין העבירות נשוא הפרשה;
(ב) הבטחה להמיר סעיפי אישום חמורים לחמורים פחות;
(ג) הבטחה לדרישה מתונה בעונש בתיק נשוא האישום;
(ד) הבטחה לדרישה מתונה בעונש בתיקים אחרים או לסגירת תיקים אחרים (מן הראוי לערוך בירור מקיף לגבי מצב התיקים האחרים התלויים ועומדים לגבי העד, לרבות קיומם של עונשי מאסר על תנאי, לפרטם בהסכם ולציין לאיזה מהם ההסכם מתייחס).

(ה) הבטחה להמלצה לחנינה או ניכוי שליש מעונש המאסר.
(ו) הבטחה לסיוע ביציאה מן הארץ או תכנית אחרת להגנה על עדים.
(ז) תמורה כספית כזו או אחרת וכיוצ"ב.

היועמ"ש הנחה בדבר החובה לערוך הסכם מסודר עם עד המדינה והנחה כי הסדר עד מדינה ייערך בכתב ובאישור פרקליט מחוז. עם זאת, במקרים בהם מבקש פרקליט המחוז לערוך הסכם עד מדינה בנסיבות שיש בהן לדעתו כדי להצדיק חריגה מן ההנחיות, או כאשר החשוד המבקש לעצמו מעמד של עד מדינה מעורב בפשע חמור במיוחד וכן בכל מקרה רגיש אחר, ייוועץ פרקליט המחוז בפרקליט המדינה. בתיקים בעלי חשיבות או רגישות גבוהה ובמקרים מתאימים אחרים, יביא פרקליט המדינה את הבקשה לידיעת היועץ המשפטי לממשלה על מנת שיאשרו.

היועמ"ש הנחה כי יש לתעד משא ומתן עם המועמד להיות עד מדינה לקראת כריתת הסכם. על תיעוד זה, כמו גם על נוסח ההסכם, יחולו הוראות סעיף 74 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב] התשמ"ב - 1982, לפי העניין.
.....

המדינה הסתירה מהסניגורים של ד.א. ומבתי המשפט את עובדת עסקת עד המדינה.
אבל הסניגורים, עו"ד Avigdor Feldman ועובדי משרדו לא מוותרים. במהלך הדיון המשפטי הן בבית המשפט המחוזי ובן בבית המשפט העליון העלו הסניגורים טענות בדבר היותה של העדה ה' עדת מדינה. קרי הסניגורים ביקשו לשוות לעדותה את המעמד של עד מדינה על כל המשתמע מכך לרבות הסיוע הנדרש לצורך קבלת עדותו של עד המדינה.

כאן אציין כי גם בדיון בית משפט לנוער מיום 7.8.11' חודש לאחר המעצרים עלו סימנים לעסקת המתת, עסקת עד המדינה.

ה' מצהירה חודש לאחר תחילת החקירה שהיא יודעת שלא תועמד לדין. לא נביא מהפרוטוקול של בית המשפט לנוער מסיבות מובנות רק נזכיר כי השופט אביטל חן הביע פליאה על התנהלות הרווחה ועל הכוונה ללכת לקראת ה'.

נתמהה, כיצד ידעה ה' ביום 7.8.11 שלא תועמד לדין?!

כאן אומר, שהרווחה והמשטרה פעלו יחד כגוף סחטני מתואם (כן רווחה ירושלים, אתם מוזמנים להגיש תביעת דיבה- יש חומרים רבים עוד).

כאמור, הסניגורים בבתי המשפט טענו כי העדה ה' קיבלה מתת תמורת עדותה. דבר המביא אותה למעמד של עד מדינה. לא נביא מתוך הטענות לאור העובדה כי מדובר בדלתיים סגורות.
.....

אלא שבתי המשפט מסרבים באופן עקשני להכיר ב-ה' כעדת מדינה. הן בית המשפט המחוזי והן בית המשפט העליון, אשר קבעו את דברי העדה כמספיקים לביסוס הרשעת ד.א., סירבו בתוקף לקבוע כי העדה ה' היתה עדת מדינה.

בפסק הדין של בית המשפט העליון מיום 27.5.18 קבע בית המשפט העליון בסעיף 32 ביחס לעדותה של ה':

"בית משפט קמא קבע בענייננו, כי הוא מתכוון לבחון בקפדנות את עדותה של ה', ולהשתית על בסיסה ממצאים, רק אם יימצאו לה חיזוקים התומכים "בעצם האירוע" עליו מעידה ה', או ב"התנהלות דומה או קרובה" לו (פס' 19 להכרעת הדין), וכך הוא אכן עשה. איני סבור כי נפלה טעות בקביעה זו, ולפיכך לא מצאתי מקום להתערב בממצאי המהימנות שנעשו בעניינה של ה', או להתערב באופי התוספות הראייתיות שנמצאו לעדותה."

אלא שכאמור אלוהים מסדר את הדברים אחרת.
.....

ביום 14.6.18, שבועיים לאחר פסק דינו של בית המשפט העליון, התפרסם ראיון עם העדה ה', באתר mynet של רשת ynet.

מהראיון עולה נתון חדש משמעותי השופך אור שונה על עדותה של ה' בבית המשפט. להלן מתוך הכתבה, אשר נכתבה על ידי שלומי בוחניק בה ה' מכונה י':

"בתחילה שהתה במקלט לנפגעי כתות, אך הוסיפה לתמוך בבעלה. היא פרסמה סרטון ביוטיוב שתומך בגרסתו והגנה עליו בחירוף נפש. "מה שאנשים אינם יודעים זו העובדה שאמא שלו עמדה לידי והכתיבה לי מה לומר". לאחר שלושה חודשים הכריעה י' בסוגיה. "רציתי שהבת שלי תחזור והחלטתי להודיע למשטרה שאני מסכימה להעיד נגדו בתמורה שישיבו לי את בתי", היא נזכרת."

לאחר שקראנו את הראיון הבנו אני ונשותיו של ד.א שמתחיל להתרקם לנו בסיס למשפט חוזר. אבל הראיון לא היה מספיק. התפללנו שיגיע הנס.

לא האמנו שזה יגיע כל כך מהר.
.....

בסוף חודש יולי 2018 מפרסם גוף שנקרא "כביש אחד" הודעה בפייסבוק לפיה ה' מתכוונת לתת הרצאה ביום 2.8.18 על חייה "בכת הסדיסטית".

אחד מחבריי לפייסבוק מתייג אותי. בבוקר כשקמתי, ראיתי את התיוג והבנתי שמשהו טוב הולך לקרות. הבנתי שנקרית בפנינו הזדמנות פז. יצרתי קשר עם חבר הפייסבוק וביקשתי שיוריד את התיוג שלי מהתגובות להודעת הפרסום של ההרצאה בפייסבוק והודיתי לו שעשה מעשה שעשוי להציל בן אדם מ- 26 שנים בכלא.

ביום 2.8.18 עשיתי פעמיי לירושלים לבית אליאנס, המבנה הישן של בית הספר כל ישראל חברים ליד שוק מחנה יהודה, שם ניתנה ההרצאה (גנבים,100 שקל לחניה לשלוש שעות)

כשהגעתי להרצאה היו מעט אנשים יחסית, ה' הגיעה באיחור.

מארגן ההרצאה שהעיד על עצמו כאחד מחברי הילדות של ילדיו של ד.א (אחר כך התברר שאחותו היתה מאוהבת בבנו של ד.א) דאג טוב טוב לאסוף את 30 השקלים דמי ההרצאה ליחיד. ביזנס זה ביזנס.

ה' הגיעה באיחור ניכר. מספרים לי שתמיד עשתה מה שהיא רוצה.
בתחילת ההרצאה ה' היתה נבוכה אך לאט לאט החלה במסכת השקרים שלה. הכל תועד בלי עין הרע.

ה' והמארגן ביקשו לא להקליט אותה (בחייאת רבאק ה', שיש סיכוי להציל בן אדם מ- 26 שנים של תוצאת השקרים שלך, לא נקליט אותך?)

עם הזמן התברר שהקהל מחולק לשניים, חבריה של ה', ואנשים שלא ממש מחבבים את ה', כולם בלי עין הרע מצוידים היטב. ה' נכנסה בראש מורם למלכודת שקריה.
.....

להלן עיקרי הדברים שמסרה העדה ה' במהלך הרצאתה והרלבנטים לעיניננו:

א. הודתה כי מה שגרם לה לשבירה ולשאלה העמוקה מה היא הולכת באמת לעשות, זה הנושא הזה של לבחור או בד.א או בילדה ("מה שגורם לי באמת מה שגרם לשבירה ולשאלה העמוקה מה אני הולכת באמת לעשות זה הנושא הזה, של לבחור או בו או בילדה, ובחרתי בחיים של הילדה שלי").
.
ב. הודתה שקיבלה את הילדה בתמורה לשיתוף פעולה עם המשטרה:

"יוסי נקר: לא הם..הם השתמשו בקטע של הילדה ?

ה': אני לא אאאהה אני לאא..
(קהל מגיב מדברים ביחד - מה זאת אומרת להשתמש בילדה?)

ה': זה אומר להגיד לי אם את לא משתפת פעולה אז אנחנו לא נותנים לך את הילדה..ואם א.. יש לי איזה סרטון אחד שהעלתי ב..ביוטיוב לפני הרבה הרבה שנים, זה באמת, אחרי שלושה חודשים שאני, מחכה לקבל את הילדה, אני עדיין ביחסים מעורבים, גם אם הכת, וגם עוברת תהליך של להתחיל קצת קצת לפתוח למשטרה כזה משחקת בשתי התפקידים, אאאהה אפשר גם להבין אותי, הייתי די מבולבלת.."
.
ג. הודתה כי חוקר המשטרה הציע לה תמורה כספית לעדותה נגד המבקש במהלך השיחזור בפוריה:

"הציעו לי בהתחלה כסף, אחד החוקרים שלקח אותי ל..ל..לסיור שם.. כדי שאני אראה לו היה איזה קבר שהוא קבר אותי בטבריה אז הלכנו לבדוק אם הקבר נמצא שם עדיין, ובאמת כמו אחד לאחד לקחתי את החוקרים עד לאותה נקודה עד לאותו קבר עשיתי שחזורים אאהה גם בבית, אאאההה אז אחד החוקרים אמר לי אם יתנו לך עכשיו כסף סכום של כסף את תספרי את הסיפור (הדגשת הח"מ – י.נ), את אאה".
.
ד. הודתה שהבחירה שלה בילדה מחקה כל דבר אחר. "פה התחלתי להבין שאני שיש לי רק אותה. אין לי שום דבר אחר. אין, לא קיים".
.
ה. הודתה שהבחירה שלה בל' בתה גרמה לה למסור למשטרה את חברתה א' על כך שעמדה קרוב למקלט בו שהתה, ולנתק את הקשר עם משפחת (שם המשפחה). "א' עומדת, אני מתקשרת לחוקר אני אומרת לו אתה רוצה שידור חי ? תבוא עכשיו תרחיק אותה ממני. הנה אני (מ.ל.ב) אני לא רוצה קשר איתם. אני לא רוצה שזה יחבל לי בתהליך שלי עם הבת שלי. ובאותו רגע שבא שוטר בשידור חי לעצור את אותה אישה שמחכה לי בפתח של המקלט".
.
ו. הודתה שהעלתה את הסרטון ליוטיוב בגלל שהמשטרה עשו לה את המוות ולא נתנו לה את הילדה כי רצו בתמורה שהיא תעיד נגד ד.א..

יוסי נקר: רגע לא הבנתי את העלת סרטון ?

ה': העלתי סרטון

יוסי נקר: מיוזמתך?

ה': היה לי משפט היה לי דיון בבית משפט אם הם הולכים להביא לי את ל' לראש השנה הזה או איזה חג אני כבר לא זוכרת באותו יום הם החליטו שהם לא מביאים לי את ל' ואני כבר דיי..

יוסי נקר: גמורה.

ה': דייי גמורה. אני מגיעה ל..לסבא. באה דינה אברמסון אותה כתבת והיא שואלת אותי נסערת, מה מה קורה, ואז אני מספרת שמה שהמשטרה עושים לי ת'מוות שהם לא נותנים לי את הילדה, כי הם רוצים שאני אתחיל להעיד נגד (שם המשפחה).
.
ז. הודתה שעדותה מושפעת משיחות שיקומיות ובקבוצות: "ואחרי שעברתי תהליך שיקומי ואחרי שהייתי משתתפת בשיחות ובקבוצה, התחלתי להפנים את הפגיעה".
.
ח. סיפרה כי כל הנשים של המבקש הן נשים מאוד מאוד חזקות: "והיינו נשים מאד מאד חזקות". (אז איך בית משפט קבע שהם נפשות תועות?!)
.
ט. הודתה שלקח זמן עד שהחזירו לה את הילדה כיוון שהרווחה גילו שהיא מעשנת קנביס: "כי הרווחה זה תהליכים, תוכיחי ו..כל היום הם מנסים, עוקבים אחריי, בודקים אותי, עישנת קנביס אאה את מעשנת קנביס אז עכשיו את לא ראויה להיות אמא...."
.
י. הודתה כי 80% מההרשעה נגד ד.א. מבוססים על עדותה:

ה': "ועוד משהו עוד משהו אני אא בית המשפט המחוזי הסתמך שמונים אחוז על התיק הזה שמונים אחוז מעדויות שאני נתתי, נכון. אבל..הוא לא נתן, בית המשפט העליון לא נתן הזדמנות לעוד ילדים שהתעוררו ויצאו מהכת אחרי שכבר בית המשפט גזר עליו. זאת אומרת שכל התיק שלו וכל העשרים ושש שנים הם נקבעו.."

יוסי נקר: שמונים אחוז עליך

ה': מהאחוזים של הסיפורים שהיו שם
.
יא. הודתה שבית המשפחה היה בית פתוח לציבור והכל בניגוד לקביעות בית המשפט המחוזי ובית המשפט העליון לעניין הבידוד. הודתה שזה היה בית להפצה והיו יכולים לבוא נפשות להפצות ושהמבקש היה עושה כל מיני שבע ברכות וטקסים.

ה': הבית שלו זה היה בית פתוח. זה היה בית להפצה היו יכולים לבוא נפשות, את יודעת לעשות אאההמ הוא היה עושה ההפצות, הוא היה עושה כל מיני שבע ברכות וטקסים,

יוסי נקר: מה זה בית פתוח ?כל אחד יכול להיכנס ?

ה': בית פתוח זה בית שהוא רוצה שיבואו נפשות לראות

יוסי נקר: שאנשים מבחוץ יכולים להיכנס ?

ה': אנחנו מביאים אנשים מבחוץ, להיכנס ולראות

יוסי נקר: אז זה לא כת פוגענית מסוכנת ?!

מהקהל: אם כולם באים אז זה לא.. (מדברים כולם ביחד)

ה': כל ה.. אתה יודע מה אתה מכיר (כולם מדברים ביחד)

מהקהל: אצל גואל רצון לא נכנסו בכלל (כולם מדברים ביחד)....

ה':שהיו יכולות ללכת פה ל..בכיכר ה..במרכז העיר ולהגיד יאלה חבר'ה יש מסיבה מי רוצה לבוא מי רוצה לבוא להפצה בואו תראו בואו, הוא היה מכין שולחן קפה זה
.
יב. הודתה כי המשטרה סגרה לה תיק פלילי כי לטענתה הבינו שהיא היתה קורבן

יוסי נקר: המשטרה חקרה אותך באזהרה וסגרו לך את התיקים או שלא היה דבר כזה בכלל ?

ה': חקרו, סגרו אני אין לי אני לא יודעת (מ.ל.ב)

יוסי נקר: האשימו אותך במשהו ? החשידו אותך במשהו ?

ה': בהתחלה בהתחלה הם ניסו, להאשים אאההה נניח אם היה מקרה כזה שילד בא והתלונן שהוא קיבל מכות מנשים מזה אז אוטומטית..

יוסי נקר: (מ.ל.ב)

ה': (מ.ל.ב) נשים (מ.ל.ב) והאשימו אותי. אבל ברגע שהבינו שגם אני הייתי קורבן

יוסי נקר: אז הבינו שאת קורבן

ה': אז הבינו ש..

יוסי נקר: שצריך לרדת מז'ה..

ה': כן.
.
יג. הודתה בפני ארבע מהנוכחים בהרצאה: כי גנבה מד.א. את הצ'קים עליהם זייפה את חתימתו של המבקש ועשתה קניות על סך רבע מליון ₪ וזאת בניגוד לעדותה מיום 27 בנובמבר 2012 מעמ' 1001 לפרוטוקול
.
יד. הודתה בפני ארבע מהנוכחים בהרצאה כי גנבה את הרכב של ד.א. וזאת בניגוד למה שאמרה בעדותה בבית המשפט מיום 27 בנובמבר 2012 עמ' 1007 לפרוטוקול
.
טו. ה' מודה שד.א. לא פחד מהמשטרה ולא ניסה לברוח או להורות לה לברוח עם הילדים כשסיפרה לו שהתקשרה אליה חוקרת משטרה והודיעה לה כי יש לה שתי דקות להחזיר את הילדים לבית והיא במעקב.. ("ד.א. תגיד מה אני עושה, התקשרה אלי עכשיו שוטרת, אני לקחתי את ל' וכ' סיבוב.. הוא לא ידע מה שמצפה לו..אחרת, הוא לא היה אומר לי לחזור. הוא אומר לי תחזרי מה יכול להיות. תחזירי את הילדים, תראי מה הם רוצים.").

עד כאן עיקרי הדברים מהרצאתה המהווים בסיס לבקשה למשפט חוזר
.....

עכשיו נעסוק בחוסר תום הלב של נציגי המדינה (הביטוי חוסר תום לב הוא בלשון המעטה)

המדינה הסתירה את עסקת המתת באופן מכוון וזדוני. המדינה פגעה בהליך עשיית הצדק.

על עצם ההסתרה המתוחכמת של המדינה את עסקת המתת בין המדינה לבין ה' (ה) ניתן ללמוד מדבריו של הפרקליט המייצג, עו"ד שגיא אופיר בדיון מיום 11.11.12 בעמ' 637 שורה 26 עד עמ' 638 שורה 7 לפרוטוקול, בטרם תחילת עדותה של ה' (חקירתה הראשית). וכן טען הפרקליט:

"רק כבודכם, בפתח העדות אני מבקש להצהיר את ההצהרה הבאה. אנחנו כבר הצהרנו את זה במהל ההליכים ואני גם רוצה להבהיר את זה בפתח עדותה של ה', כנגד, ה' נחקרה בתיק הזה כחשודה, הייתה התלבטות מה אנחנו עושים עם החומרים שעלו נגדה. אני מבקש להצהיר, שההחלטה שלנו היא לא להגיש נגדה כתב אישום, ההחלטה הזאת התקבלה ללא כל קשר לעדותה, וברור ואך ברור מאליו, שכל מה שייאמר כאן, לא ישמש כנגדה ולא ישנה את ההחלטה. הנימוקים להחלטה נשענים, בעיקר על מה שכבודכם צפוי לשמוע במהלך העדות הזו. וזה נקודה שצריכה להיות מובהרת כבר בפתח הדברים".

על הדברים השיב, סנגורו של המבקש, עו"ד אביגדור פלדמן: עמ' 638 שורה 8-10:

"ביחס להצהרה הזו, אנחנו נטען שהעובדה, שלא הוגש כנגדה כתב אישום, מהווה טובת הנאה ושהיא בחזקת שותפה למעשה העבירה, אם היו כאלה, ועל כן מעמדה הוא כמעד (צ"ל כמעמד – י.נ) עדת מדינה".

הפרקליט המייצג את המדינה הציג מצג כאילו ההחלטה לא להעמיד לדין את ה' התקבלה ללא קשר לעדותה נגד המבקש, בעוד לפי הדברים בכתבת MYNET ההחלטה לא להעמיד לדין את ה' נבעה מהסכמתה להעיד נגד המבקש תמורת השבת בתה. משמע יש עדות ויש תמורה לעדות.

למעשה עצם השימוש במונח "שאני מסכימה" בכתבת mynet מעידה על הצעה (מצד גורמי האכיפה) ועל קיבול מצד ה'. זהו חוזה לכל דבר ועניין גם אם אינו חתום בכתב.

אימרתה של ה' ב- mynet הינה אימרה חדשה המאשרת דברים אותם הכחישה בתוקף העדה ה' במהלך עדותה בבית המשפט המחוזי בעדותה, למרות שבאופן מפורש וישיר נשאלה על אותם דברים אותם הכחישה בשקר מופגן.
.....

להלן ילק מטענותינו בבקשה למשפט חוזר:

לצערנו בתי המשפט, המחוזי והעליון, האמינו לעדותה השקרית של ה' לפיה לא קיבלת מתת ו/או תמורה עבור עדותה המפלילה את הנאשם.

וכך התבטא בית המשפט המחוזי בפסק דינו השולל את טענת המתת של הסניגורים:

"יש להעיר כי דבריה של ה' בסרטוני ספטמבר 2011, לפיהם מסרה במשטרה גרסה לא נכונה, נאמרו על אף שבתה לא נמסרה באותה עת למשמורתה, והיא ראתה אותה רק אחת לשבוע. לכאורה, אם קבלת הילדה היוותה תמורה להפללת ד.א., הייתה ה. אמורה להמשיך לשתף פעולה עם המשטרה ולהתאים את גירסתה לדרישותיה, אך היא עשתה ההיפך."

וכך התבטא בית המשפט העליון השולל את טענת המתת של הסניגורים. בסוף סעיף 30 כותב השופט שוהם: "מיום 27.7.2011 ועד לחודש דצמבר 2011 לא נגבו מ-ה' הודעות נוספות".

כלומר, גם לפי השופט שוהם, מיולי 2011 ועד דצמבר 2011 לא נגבו מה' עדויות, אולם בסרטון השני שהעלתה ה' בספטמבר 2011 מודיעה ה' מיד בתחילת הסרטון:

"מי שראה את הסרטון הראשון שפרסמתי, אז רציתי לשתף אתכם ולידע אתכם, שבוקר מיד, לאחר מכן כמובן, הגיע צוות חקירות ולקחו אותי לחקירה למשך כמה שעות. הכנתי מכתב שאני רוצה לשתף אתכם והמכתבה שלי אומר ככה:

"...פרסמתי באינטרנט שאני רוצה להגיד את האמת, אבל הנה המשטרה שוב איימה שהעובדים הסוציאליים שמחזיקים את הילדה שלי, לא יתנו לי בגלל זה שפירסמתי באינטרנט לראות את הילדה שלי, לא אותי ולא את משפחתי בראש השנה..."
.....

ובעמ' 41 סעיף 31 כותב השופט שוהם:

"ואכן אף אני שותף לקביעה כי ה', למרות גרסתה המפותלת, איננה בגדר עדת מדינה. מקובלת עלי מסקנתו של בית משפט קמא, כי אף שחוקריה של ה' עשו שימוש ברצונה לקבל את בתה לחזקתה, על מנת לשכנע אותה להפליל את המערער, הרי שמדובר בקו חקירתי, שהשפיע על מסירת גרסתה, אך לא שימש כתמריץ העיקרי למסירתה. "

עיננו הרואות כי בדבריה של ה' ל- mynet כאמור לעיל אין תוחלת לקביעת בית המשפט העליון.

הריאיון שנתנה ה' מוכיח כי ה' קיבלה מתת משמעותי ביותר תמורת העדות המביא אותה להגדרתה כעדת מדינה. הגדרה שבתי המשפט המחוזי והעליון סרבו בתוקף לקבל ולכן לא שקלו את עדותה במשקפיים הנדרשים הבוחנים את עדותו של עד המדינה.

עולה מכך כי:

א. היו חקירות שלא דווחו מיד לאחר העלאת הסרטונים.
ב. המשטרה יחד עם הרווחה הפעילו לחץ בענין ל', בעקבות הסרטונים.
ג. בניגוד לנטען בהכרעת הדין, דבריה בסרטונים לא נאמרו "על אף שבתה לא נמסרה באותה עת למשמורתה" אלא בגלל שבתה לא נמסרה באותה עת למשמורתה כפי שה' עצמה מעידה בסרטון הראשון שהעלתה:

(דקה 0:46): "מה שקורה עכשיו זה באמת בעצם שלושה חודשים, שלושה חודשים הילדים שלנו נלקחו מאיתנו, אני לא רואה את הבת שלי. מאוד מאוד קשה לי...אני פונה אל הלב שלכם, תנסו לחשוב מה זה לילה אחד בלי ילד" ובסרטון בהר המנוחות עם דינה אברמסון:

"...היה היום מתסכל מאוד. היה דיון בבית המשפט לגבי העניין של ל' ואני מניחה שגם של שאר הילדים. מה שקורה זה שבמשך שלושה חודשים הם ביקשו ממני: ה' תהיי ילדה טובה תראי את הבת שלך, לא תהיי ילדה טובה, לא תראי את הבת שלך, ומה שקרה, כבר לפני שבועיים פקעה לי כל סבלנות, החלטתי להעלות סרטון לפייסבוק, ויום למחרת כבר באו מהמשטרה לקחת אותי לחקירה על הסרטון, עם מי את בקשר, עם מי את לא בקשר, וככה לגשש. היום ניתנה החלטה בבית משפט, שהילדה לא תגיע. –

ד. הסרטון לא נעשה רק למטרת הוכחת חפותו של ד.א., אלא לשם בקשת עזרה מהציבור להחזיר את ל' לחזקתה.

ה. עובדה זו סותרת ומבטלת את הקביעה שהובאה בהכרעת הדין כי "לכאורה, אם קבלת הילדה היוותה תמורה להפללת ד.א., הייתה ה. אמורה להמשיך לשתף פעולה עם המשטרה ולהתאים את גירסתה לדרישותיה, אך היא עשתה ההיפך." ה' ראתה שהמשטרה לא מחזירה לה את בתה על אף הבטחותיה וכדבריה: "פקעה לי כל סבלנות החלטתי להעלות סרטון לפייסבוק".

ו. בהקשר זה נציין גם את הפניה של ה' לרביב דרוקר ודבריה על חזרתה מעדותה – ראה מזכר רביב דרוקר מצ"ב כנספח יא'.
.....

ה' אומרת במפורש כי התמריץ העיקרי למסירת גרסתה השקרית הוא הרצון לקבל את בתה ובמילותיה: "רציתי שהבת שלי תחזור והחלטתי להודיע למשטרה שאני מסכימה להעיד נגדו בתמורה שישיבו לי את בתי".

עיננו הרואות שני בתי המשפט טעו מאד ואי אפשר לכבס מילים סביב התמריץ של ה' למסור גרסה שקרית כדי לקבל טובת הנאה.

לא נעשה עמנו חיים קלים. אכן בית המשפט העליון הלך בדרך חליפית ושאל עצמו מה היה פוסק לו הכיר ב- ה' כעדת מדינה לשיטתה. נדגיש כי אנו לא טוענים, לאור הראיון שפורסם ביום 14.6.18, כי מדובר בעדת מדינה לשיטתה כי אם בעדת מדינה פאר אקסלנס, שחתמה על הסכם עם המדינה בעל פה או בכתב, אך לצורך הטיעון נלך בדרך ההנחה.

כאמור לעניין האפשרות לראות את ה' כעדת מדינה לשיטתה אומר בית המשפט העליון כי הוא סומך ידו על הבחינה הקפדנית של עדותה של ה' על ידי בית המשפט המחוזי, ועל השתתת ממצאים על בסיסה ועל מציאת לה חיזוקים התומכים "בעצם האירוע" עליו מעידה ה', או ב"התנהלות דומה או קרובה" לו (פס' 19 להכרעת הדין של המחוזי), ואולם בכל הכבוד בית המשפט המחוזי לא עשה כן.

ראה מתוך פסק הדין של בית המשפט העליון להלן:

"גם אם ניתן לראות ב-ה', כטענת המערערים, כעדת מדינה "לשיטתה", אין בכך כדי לקעקע את הממצאים שנקבעו על יסוד עדותה; או לחייב את בית משפט קמא לבסס את ממצאיו על עדותה, רק אם תמצא לה תוספת ראייתית מסוג "סיוע"; ולבטח אין באפשרות זו כדי להורות על העדפת גרסתה הראשונה של ה' במשטרה, כנטען בערעורים. עד מדינה "לשיטתו" מצפה או מקווה, על יסוד אמונתו הסובייקטיבית, לקבל טובת הנאה מהמדינה, מבלי שזו הובטחה לו, באופן העשוי להשפיע על מהימנות הגרסה שמסר..... החשש בדבר מהימנות גרסתו של העד נרפא באמצעות תוספת ראייתית, שהפסיקה הגדירה, כנעה בין חיזוק לסיוע:

"...בית המשפט יוכל להכיר בפלוני כעד מדינה לשיטתו כאשר בשלב הראשון, אין בהכרה זו כדי להכתיב את מידת התוספת הראייתית שתצטרף לעדותו על-מנת לבסס הרשעה. מדובר במעין קביעה הצהרתית בדבר החשש למהימנות עדותו של העד השותף בשל אמונתו הסובייקטיבית. יחד עם זאת, על בית המשפט לבחון את תוכנה, עוצמתה והיקפה של האמונה הסובייקטיבית, ולאחר בחינה זו יהיה עליו לקבוע באופן מעשי את מידת התוספת הראייתית שנדרשת לביסוס ההרשעה. מידת חוסנה של התוספת הראייתית בין חיזוק לסיוע תלויה במיקומו של העד בתוך סיווג הביניים. התוספת הראייתית בסוגיה הנדונה תנוע בין חיזוק ברף התחתון לסיוע ברף העליון" (עניין אבו ליטאף, פס' 40).

בית משפט קמא קבע בענייננו, כי הוא מתכוון לבחון בקפדנות את עדותה של ה', ולהשתית על בסיסה ממצאים, רק אם יימצאו לה חיזוקים התומכים "בעצם האירוע" עליו מעידה ה', או ב"התנהלות דומה או קרובה" לו (פס' 19 להכרעת הדין), וכך הוא אכן עשה. איני סבור כי נפלה טעות בקביעה זו, ולפיכך לא מצאתי מקום להתערב בממצאי המהימנות שנעשו בעניינה של ה', או להתערב באופי התוספות הראייתיות שנמצאו לעדותה."
.....

אנו סבורים כי הדברים שמסרה ה' ביום 14.6.18 ל – mynet מעידים כי טעו בתי המשפט המחוזי והעליון בהערכת עדותה, באופן הפוגע מהותית בעשיית הצדק.

דבריה של ה' ביום 14.6.18 יש בהם לקעקע את הממצאים שנקבעו על יסוד עדותה.

יש בדבריה של ה' מיום 14.6.18, אילו היו מובאים בפני בתי המשפט קמא, כדי לחייב את בתי משפט קמא לבסס את ממצאיו על עדותה, רק אם תמצא לה תוספת ראייתית מסוג "סיוע"

דבריה של ה' מיום 14.6.18, אילו היו מובאים בפני בתי המשפט קמא, היה בהם כדי להורות על העדפת גרסתה הראשונה של ה' במשטרה.

דבריה של ה' מיום 14.6.18 מוכיחים כי נדרש לדבריה של ה' סיוע ברף העליון וכזה לא היה ומכאן שהיה לזכות את המבקש בכל האישומים שנשענו על עדותה של ה'

משמעות הסתרת הסכם עד המדינה:

אנו סבורים כי הסתרת הסכם עדת המדינה של העדה ה' מעיני הנאשם, הסניגורים ובית המשפט יסודה בשקר או בזיוף, ראה הצהרתו הלא נכונה בלשון המעטה של הפרקליט המייצג, ויש יסוד להניח כי אלמלא ההסתרה היה בכך כדי לשנות את תוצאות ההליך לטובת המבקש שכן לא קיימת ראיית סיוע.

לא יכול להיות ספק כי בהסתרת הסכם עד מדינה ובמתן אמון לעדות שבגינה ניתנה תמורה יש כדי חשש של ממש כי בהרשעה נגרם למבקש עיוות דין.

סבורים אנו כי בהסתרת הסכם עד מדינה נוצר חשש של ממש שאיש חף מפשע הורשע ומכאן מתקיימות הנסיבות הנדירות ויוצאות הדופן, המצדיקות את המשפט החוזר (מ"ח 6731/96 ברנס נ' מדינת ישראל, פ"ד נא(4) 241, בעמ' 251-252).
.....

יודגש כי אין תיעוד של ההליך הנוגע לחקירות והמפגשים הנוגעים לעדות עדת המדינה. שום תיעוד לא הועבר לידי ההגנה. איך יעבירו תיעוד על הסכם אם היתה הכחשה כללית של ההסכם. ישנו מזכר של רפ"ק אשר ליזמי שאומר שיש חקירות של ה' שהוא הורה לא לתעד ושלא זוכר למה נתן הוראה זו, מזכר זה מדבר בעד עצמו.

זאת ועוד מחקירת עודד שמעא וה' בבית המשפט עלה כי הם נמצאו בקשר גם לאחר סיום החקירות הרשמיות כאשר ה' אומרת באופן מפורש כי בין היתר הקשר עסק גם בנושא כתב האישום נגדה ("לגבי הכתב אישום שלי, לדעת מה קורה לגבי כל מיני יציאות למיניהם, אם נגיד") ראה מתוך פרוטוקול עמוד 981 החל משורה 30 לחקירה הנגדית של ה'.

אנו סבורים שהיעדר התיעוד אינו תוצר של התנהלות רשלנית גרידא, אלא פרי התנהגות מכוונת שנבעה מהיות החוקרים להוטים שה' תהפוך לעדת מדינה נגד המבקש. ראה והשווה ע"פ 1361/10 מדינת ישראל נגד זגורי.

מפרוטוקול חקירתה הנגדית של ה' כפי שיובא להלן במלואו ביחס לחלק הרלבנטי אנו יכולים ללמוד כיצד היתה ה' תלויה במשטרה בכלל ובחוקר עודד בפרט.

המשטרה שלטה שליטה מלאה ביציאות של ה' מהמקלט לנשים מוכות. בעניין זה המקלט היה מתייעץ עם המשטרה. ה' מעידה שלאורך שנה היא נמצאת בקשר עם החוקר עודד גם לאחר שנגמרו החקירות (לשאלת הבהרה של השופט צבן), עודד מעודד את הקשר בין ה' לח' (לדעתנו לצורך תיאום עדויות)
.....

קוריוז לסיום:

לאחר ההרצאה ביום 2.8.18, בעוד אני עושה דרכי החוצה בה אחד הנוכחים והסב את תשומת ליבו של המארגן לעובדת שאני בא כוחו של ד.א. "איך נתתם לו להיכנס, עשיתי לך סימנים במהלך ההרצאה (הוא פונה למארגן), לצאת לדבר איתי בחוץ".

ואז פונה אלי המארגן: "מי אתה? מה השם שלך? זה אירוע פרטי. הקלטת? איך הגעת לפה? אני מזמין משטרה". אמרתי לו: "תזמין, שילמתי כסף ואפילו לא קיבלתי קבלה".

מה השם שלך הוא שואל אותי שוב, לא עניתי. הבחור עושה עצמו מתקשר למשטרה ואז אומר לי: "לא צריך המשטרה לא תבוא" ונכנס פנימה ומנסה למצוא את טפסי הקבלות. בינתיים יצאתי. זה היה כבר בערך 23:30 בלילה.

בשעה 02:00 לפנות בוקר, הוא שולח לי למייל שלי את הקבלה ואני בכלל לא אמרתי לו את שמי או את הדואר האלקטרוני שלי.

עורך דין יוסי נקר
הגיגיי
פרופיל אישי